U sklopu projekta “Ruksak (pun) kulture”, učenici Područne škole Čemernica uživali u radu s akademskom slikaricom Ninom Bešlić

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na državnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Program omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Namjera programa je da umjetnost i kultura budu jednako dostupne svoj djeci na području Republike Hrvatske.

Ove školske godine Osnovna škola IBM Virovitica – Područna škola Čemernica, imala je čast sudjelovati u ovom hvalevrijednom projektu. Učenike i učiteljice posjetila je akademska slikarica Nina Bešlić.

Susret su obilježile tri aktivnosti s tematikom svemira. U prvu aktivnost slikarica je uvela sve prisutne pričom o svemiru. Nastavili su radom na tamnom papiru, koristeći se temperama. Djeca su na kraju susreta prokomentirala da im je prva aktivnost bila ujedno i najdraža.

Druga aktivnost zahtijevala je preciznost – koristeći se flomasterima učenici su ukrasili unaprijed pripremljene šperploče neobičnih oblika, koje, kada se povežu i sastave, neodoljivo podsjećaju na zvijezde.

Treća aktivnost zaokružila je cijelu priču. Na već postojeći rad sunčevog sustava učenici su instalirali oblike sačinjene od kolaž-papira, koje su sami osmislili i na taj način jednom dvodimenzionalnom crtežu dali treću dimenziju.

Učenici su mogli koristiti razne materijale i tehnike. Najviše su uživali u radu s temperama, flomasterima i kolaž-papirom, a druženje je potrajalo četiri sata.

Učenici i učiteljice zahvaljuju kreativnoj i nadahnjujućoj Nini Bešlić na posjetu i nadaju se još kojem susretu s ovom akademskom slikaricom.

(OŠ IBM – PŠ Čemernica)

Skip to content