U ponedjeljak, 28. siječnja održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za ponedjeljak, 28. siječnja sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Gradskog odlagališta u Virovitici za 2018. g.
4. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. g.
5. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2019. g
6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Virovitice
8. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti:
a) na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa
b) na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja
c) na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
d) ovlaštenoj dimnjačarskoj službi DIM iz Virovitice, Ulica Matije Gupca 14, na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga
e) ovlaštenoj dimnjačarskoj službi Dimko d.o.o. na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga
9. Donošenje Odluke o dopuni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću FLORA VTC
10. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija pješačkih staza u parku u Koriji“
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „opremanje Dječjeg igrališta Milanovac“
13. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći povodom rođenja djeteta
14. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
15. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za odabir i financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz proračuna Grada
16. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:
a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
b) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
c) Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
d) Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice
18. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora
19. Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite grada Virovitice
20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2019. godinu
21. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
b) imenovanju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
22. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu
23. Pitanja i prijedlozi

Skip to content