U ponedjeljak, 23. prosinca, održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za ponedjeljak, 23. prosinca, 26. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom su redu sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa:
a) 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
5. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2019. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2019. godini
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2020. godinu
9. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2020. godinu
10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Orahovica za 2020. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
13. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za razdoblje 2017.-2022. godine
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkim zonama Grada Virovitice
15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
16. Donošenje Odluke o ustupanju opreme i namještaja Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
17. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2019 godini
18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2020. -2022.
19. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2018. godinu
20. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica (materijali će se dostaviti naknadno)
21. Pitanja i prijedlozi

Skip to content