U Podgorju uređene bankine i kanali za oborinsku odvodnju

Svakodnevni radovi na uređenju kanala za oborinsku odvodnju rezultirali su činjenicom da je Virovitica u protekle dvije godine jedan od rijetkih gradova koji nije imao većih problema za poplavama. Tako se i ovih dana u okviru redovnog održavanja uređuju kanali za obrinsku odvodnju u Podgorju. U isto vrijeme uređuju se i bankine, a sve u cilju što kraćeg zadržavanja vode na kolniku i na taj način prije svega povećavanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

Skip to content