U petak, 16. studenog održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za petak, 16. studenog 15. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
4. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
6. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
8. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
9. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
11. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
12. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2019. godinu
13. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
14. Donošenje Odluke o prodaji visine udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o.
15. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2019. godini
16. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019. godinu
17. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2017. godinu
18. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
19. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Virovitici
20. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novo groblje
21. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kioscima
23. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
24. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
25. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2019. godinu
26. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2019. godinu
27. Pitanja i prijedlozi

Skip to content