U Jasenašu održan zbor građana Mjesnog odbora

U Mjesnom domu Jasenaš, dana 11. listopada 2007. g. održan jezbor građana za Mjesni odbor Jasenaš na kojem su bili prisutni gradonačelnik sasvojim suradnicima, predsjednik mjesnog odbora sa članovima i građani naseljaJasenaš.Predsjednik Mjesnog odbora Ivan Marijan Uher izvijestio je prisutne oaktivnostima koje su provedene tijekom…
U Mjesnom domu Jasenaš, dana 11. listopada 2007. g. održan je
zbor građana za Mjesni odbor Jasenaš na kojem su bili prisutni gradonačelnik sa
svojim suradnicima, predsjednik mjesnog odbora sa članovima i građani naselja
Jasenaš.

Predsjednik Mjesnog odbora Ivan Marijan Uher izvijestio je
prisutne o aktivnostima koje su provedene tijekom ove godine među kojima su
spomenuti uređenje doma koje je izvršeno aktivnostima mještana, nasipanje ceste
kamenom, a naveo je prioritete za sljedeću godinu koji su završetak ceste prema
Jasenašu, javna rasvjeta, uređenje mostova, uređenje mjesnog doma gdje se traži
sanitarni čvor.

Vezano za radove koji će biti izvršeni tijekom 2008. godine,
gradonačelnik je istaknuo da što se tiče završetka ceste prema Jasenašu, u
tijeku je dobivanje suglasnosti, vezano za izdavanje građevinske dozvole, od Središnjeg
državnog ureda za raspolaganje državnom imovinom s obzirom da dio trase novog
dijela ceste ( koji se zbog klizišta mora izvesti) prelazi preko državnog
zemljišta. Uređenje mjesnog doma, građevinskog dijela, za sada nije moguće dok
se ne riješe imovinsko-pravni odnosi s obzirom da je kao vlasnik doma u
zemljišno-knjižnom odjelu upisana fizička osoba za što je i zatražena pomoć članova
mjesnog odbora.

Tijekom 2008.godine riješit će se i pitanje javne rasvjete, odnosno
napajanje električnom energijom s obzirom da sada se isto vrši putem Elektre
Đulovac, a što će preuzeti Elektra Virovitica izgradnjom novog dalekovoda i
drugim zahvatima koji su potrebni kako bi se i moglo konačno riješiti pitanje
opskrbe električnom energijom naselja Jasenaš.

Skip to content