U izradi Urbanistički plan uređenja športsko-rekreacijske zone: U bivšoj vojarni od sportskih terena, dvorana i bazena do hotela…

Zbog namjere daljnje izgradnje terena namijenjenih sportskim sadržajima, konkretno na zapadnom dijelu bivše vojarne, Grad Virovitica pristupio je izradi Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone, koji se temelji na Zakonu o prostornom uređenju te Generalnom urbanističkom planu Virovitice.

Kako naglašava pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Vesna Tot, radi se o uređenju oko 50 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta koje Grad namjerava pretvoriti prvenstveno u športsko-rekreacijske sadržaje, ali i za ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene.

– Športska i rekreacijska namjena obuhvaća športska igrališta i objekte, rekreacijske površine i igrališta bez gradnje te kupališta i bazene, u koje spadaju prije svega sve vrste sportskih igrališta i terena na otvorenom, zatim otvorena i natkrivena teniska igrališta, športske dvorane, plivališta, bazeni i klizališta te prateće rekreacijske, ugostiteljske i trgovačke sadržaje – istakla je Vesna Tot, naglašavajući kako njihova urbanistička, arhitektonska, tehnička i simbolička vrijednost mora biti na najvišoj razini.

U VIROVITICI UEFA PLANIRA GRADITI JEDAN OD OSAM NOGOMETNIH KAMPOVA U HRVATSKOJ

Najvažnije od svega je da će se izradom UPU-a športsko-rekreacijske zone krenuti u uređenje ovog dijela grada, koji sada stoji zapušten, a upravo zbog toga, kako kazuje gradonačelnik Ivica Kirin, krenut će se u iznalaženje najboljih idejnih rješenja uređenja ovog prostora, koja će u konačnici odrediti gdje će se koji sadržaji nalaziti.

– Preduvjeti za uređenje riješeni su već u Ugovoru o darovanju Vlade RH bivše vojarne, u kojemu su navedene striktne namjene onoga što se ovdje može graditi, a to su isključivo društvene, športske namjene. Radi se o prostoru s lijeve strane vojarne, iza zgrade Javne vatrogasne postrojbe prema Vegeški, gdje se predviđa izgradnja sportskih hala za nogomet, košarku, rukomet, tenis i ostale namjene, na dijelu gdje se nalazi strelište planiraju se graditi dva bazena, jedan zatvoreni, drugi otvoreni.

Uz to, planiraju se graditi hotelski sadržaji čija će se izgradnja ponuditi privatnim investitorima, a u zadnjem dijelu prostora uz Ođenicu Virovitičko-podravska županija planira izgraditi dom umirovljenika. S desne strane ovog prostora u dogovoru s Hrvatskim nogometnim savezom UEFA planira izgraditi jedan od osam nogometnih kampova, koliko će ih se graditi u Hrvatskoj. Upravo će podloga ovoga što ćemo predložiti investitorima biti UPU športsko-rekreacijske zone – o planovima uređenja ovog prostora kazao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Skip to content