U DV “Cvrčak” Virovitica u tijeku je provođenje projekta “Say Hello to the World – Pomahajmo v svet”

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Projekt “Say Hello to the World – Pomahajmo v svet” je međunarodni projekt preko kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Putem video poziva djeca komuniciraju, uče, razmjenjuju svoje doživljaje, te bogate spoznaju o kulturi prijatelja iz drugog, prijateljskog vrtića. Veliki naglasak je i na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života.

Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore. Namjena projekta je da se djecu kroz različite zanimljive aktivnosti motivira da budu tolerantnija, s manje predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe, one koji drukčije misle, strance, osobe s posebnim potrebama, starije itd. Na taj način pripomaže se kvalitetnijem životu, većoj solidarnosti i poštovanju, a posebno sada kada svijet postaje sve otvoreniji i dostupniji.

Svaka škola i vrtić, koja sudjeluje u Projektu i koja uspješno realizira program, dobiva naziv “Tolerantan vrtić” / “Tolerantna škola”. Skupina ‘Frendići’ Projekt provodi u suradnji s vrtićem iz Litve.

Ciljevi projekta “Say Hello to the World – Pomahajmo v svet” su:

– Da međunarodno sudjelovanje postane cilj svakog vrtića
– Da se kroz upoznavanje užega i šireg društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanjem međukulturalnih i drugih razlika, rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju o  važnosti zdravoga okruženja
– Briga za socijalnu pravednost
– Uključivanje u program, upoznavanje i otkrivanje  domaćega okruženja i širega svijeta kod djece oblikuju narodnu i državnu svijest
– Da djeca spoznaju kako je uređeno društvo, upoznaju se s različitim funkcijama društvene okoline, sa zanimanjima, radnom i kulturnom okolinom
– Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
– Da uključivanjem u projekt djeca razvijaju svoju  kreativnost, stvaralaštvo, koriste stečena znanja na području igre, kretanja, stvaranja
– Međusobno povezivanje djece iz europskih i drugih  država i stvaranje novih prijateljstava
– Upoznavanje  i učenje sigurnog korištenja računala
– Promoviranje volontiranja, ekologije i humanitarnosti
– Učenje tuđih riječi i jezika
– Promoviranje Hrvatske.

(www.icv.hr, DV “Cvrčak)

Skip to content