U četvrtak, 9. svibnja održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za četvrtak, 9. svibnja 19. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2018. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2018. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2018. godinu
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2018. godinu
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2018. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2018. godinu
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
16. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim izvješćem za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu
19. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018. godini
21. Donošenje Odluke o provedbi projekta na području grada Virovitice „Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad“
22. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad 2
23. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad Viroviticu
24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Virovitica
25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Virovitice
28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
29. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu k.č.br. 2614/4 sa 3 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
30. Pitanja i prijedlozi

Skip to content