U četvrtak 29. lipnja u 16.30 sati održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u četvrtak 29. lipnja 2017. godine održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se, nakon Aktualnog sata, između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plin VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2016. godini
 • Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2016. g.
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2016. godinu
 • Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
 • Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 • Donošenje Izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni  Odluke o  koeficijentima za obračun plaća službenika i  namještenika Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o porezima Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jezera
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 • Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2017. g.
 • Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljištu čk.br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942 m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Virovitice
 • Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
 •  Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
 •  Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 • Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o.  u likvidaciji

 

Skip to content