TVRTKA VIRKOM I ovu godinu planiraju kao godinu investicija zahvaljujući projektima aglomeracija i novim sustavima odvodnje

Protekla godina za Virkom bila je u znaku investicija i javnih nabava. Posebno se ističe “Aglomeracija Virovitica” koja je najveći projekt tvrtke Virkom za koji su proveli nabavu promidžbe i vidljivosti, kao i javno predstavljanje projekta.

AGLOMERACIJA NAJVAŽNIJI PROJEKT

Također, “Nabava opreme za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje” u vrijednosti od pet milijuna kuna pred potpisivanjem je ugovora, a obuhvaća isporuku opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, opreme za postojeće crpne stanice sustava odvodnje, opreme za postojeći nadzorno-upravljački sustav te isporuku i uspostavu GIS sustava odvodnje.

– Implementaciju očekujemo početkom 2019. godine, kao i potpisivanje ugovora za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućom infrastrukturom i sadržajima – rekla je direktorica Virkoma Margareta Ptiček te istaknula da je vrijednost ovog ugovora 60 milijuna kuna.

Na prostoru tvrtke, na crpilištu Bikana, izgrađen je i novi zdenac dubine 90 metara, u ukupnoj vrijednosti s opremanjem oko milijun kuna, a 80 % sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda. Time će, kažu, osigurati dodatne količine sirove vode, odnosno sigurnu vodoopskrbu uslužnog područja.

RIJEŠENO PITANJE OBORINSKE ODVODNJE

U Ulici sv. Križa u Milanovcu, u II. odvojku, izgrađena je sanitarna i oborinska kanalizacija u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna. Projekt će riješiti pitanje oborinske odvodnje brdskih voda koje za vrijeme iznimnih oborina stvaraju probleme u navedenoj ulici, osobito u istočnom dijelu oko spoja s Ulicom Zlatnog polja.

U sklopu programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, prijavljen je projekt “Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lozan” u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna, za koji je izrađena i izvedbeno-tehnička dokumentacija i za koji je ishođena građevinska dozvola. Također, prijavljen je i projekt za sustav odvodnje ulice Bukovački vinogradi i naselja Vukosavljevica, koji će biti nominiran na nekim budućim mjerama.

Također, nastavljeni su radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gradina gdje je završena I. faza sustava odvodnje, a koja obuhvaća izgradnju kanalizacijskog sustava u cijelom naselju Gradina u skladu s prilagodbom nove koncepcije.

U PLANU NOVI PROJEKTI I INVESTICIJE

U suradnji s Općinom Pitomača i tvrtkom Vodakom d.o.o., Virkom će biti nositelj EU projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”, čija je natječajna dokumentacija u završnoj izradi i planira se u 2019. godini aplicirati izravnom financiranju Europske unije.

– Projekt obuhvaća ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača u svrhu ispunjavanja uvjeta i direktiva Europske unije, a cilj mu je unaprjeđenje odvodnje otpadnih voda na području općine. Ukupna je vrijednost projekta 210 milijuna kuna – rekla je M. Ptiček.

U 2019. očekuju poziv za dostavljanje aplikacijskog paketa projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za projekt “Aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje”, za što su, doznajemo, ishodili sve građevinske dozvole i riješili imovinsko-pravne odnose.

– S obzirom na sve izvedeno, pripremljeno i planirano, očekujemo da će 2019. godina za tvrtku Virkom i sve naše korisnike biti još uspješnija, produktivnija i “plodnija” investicijama, od uspješne i ponosne nam protekle 2018. godine – zaključila je M. Ptiček.

NOVA ZGRADA, PROMETNICA, PARKIRALIŠTE, VOZNI PARK

Ove godine počinje izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Tvrtka Virkom ove godine počinje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. – Investicija uključuje i izgradnju upravne i kontrolne zgrade, krajobrazno uređenje lokacije postrojenja, izgradnju pristupne prometnice i druge infrastrukture, manipulativne i parkirališne površine i ostale objekte. Osim izgradnje uređaja, započet ćemo s implementacijom i upotrebom nove opreme za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje, čime ćemo se opremiti novim vozilima – najavila je direktorica M. Ptiček. Virkom će tako za nove poslovne potrebe svoj vozni park obogatiti inspekcijskim vozilom sa svom opremom i strojevima za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, kombiniranim vozilom za održavanje sustava javne odvodnje, vozilom za prijevoz radnika i opreme, računalnom opremom i slično.

Koje su kapitalne aktivnosti za ovu godinu?

Prema Hrvatskim vodama za 2019. godinu, Virkom je nominirao nekoliko kapitalnih aktivnosti. Jedna od njih je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracija Virovitice – sabirni kolektor istok – II. faza. Također, nominirali su i izradu tehničke dokumentacije za objekt obrade otpadnih voda od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta Bikana Virovitica, kao i projektnu dokumentaciju cjevovoda sirove vode na dionici regionalnog crpilišta Korija – crpilišta Bikana Virovitica. (www.icv.hr, mlo)

Skip to content