TVRTKA VIRKOM Direktorica Margareta Ptiček: Iza nas je uspješna godina, ponosno koračamo u 2020.

Ističući Aglomeraciju Virovitica kao najveći projekt tvrtke Virkom, 2019. godine potpisan je ugovor za radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica u vrijednosti 60 milijuna kuna.

U tijeku je izrada dokumentacije, a tijekom prve polovice 2020. godine planira se i sam početak radova na izgradnji novog uređaja.

U sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” nabavljena je oprema za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje u vrijednosti pet milijuna kuna. Time je tvrtka opremljena novim inspekcijskim vozilom sa svom pripadajućom opremom i strojevima za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, kombiniranim vozilom za održavanje sustava javne odvodnje, vozilom za prijevoz radnika i opreme, računalnom opremom i slično.

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju objekta obrade otpadnih voda od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta Bikana Virovitica, čime ćemo smanjiti količine otpadnih voda od pranja filtera koje se ispuštaju u odvodni sustav – otkrila je Margareta Ptiček, direktorica tvrtke Virkom d.o.o.

U sklopu programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” odobren je projekt Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan u vrijednosti 9 milijuna kuna, za koji smo tijekom prosinca sklopili ugovor o dodjeli sredstava potpore za izgradnju navedenog sustava odvodnje u naselju Lozan.

ZAPOČETO I DOVRŠENO MNOŠTVO PROJEKATA

U suradnji s Hrvatskim vodama u 2019. godini započeti su sljedeće projekte: “Mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom procesu prerade vode na crpilištu Bikana”, “Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice” te “Nastavak izgradnje Sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracija Virovitice – Sabirni kolektor Istok – 2. faza”.

U 2019. godini rekonstruirali smo nekoliko vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda na području grada i prigradskih naselja te distributivnog područja – istaknula je M. Ptiček te dodala kako je spremna sva potrebna dokumentacija za projekt “Aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje” za koji se nadaju što skorijoj objavi poziva za dostavljanje aplikacijskog paketa od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Suhopolju pušten je u rad te je u procesu izdavanja vodopravne dozvole. Sve izlazne vrijednosti efluenta odgovaraju europskim standardima, a obrađeni mulj na uređaju će se kompostirati. Također, u funkciji je stanica za prihvat septika te će se o dinamici dovoza istih na obradu obavijestiti građane na vrijeme.

Prema Hrvatskim vodama nominirali smo za 2020. godinu nekoliko kapitalnih aktivnosti koje se odnose na nastavak ranije započetih projekata te za Izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gradina – tlačni vod Suhopolje – Gradina, Izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica, Ulica Bukovački Vinogradi i Izgradnju uređaja za pročišćavanja tehnoloških voda od pranja filtera i vraćanje u vodoopskrbni sustav Virovitice – dodaje direktorica Virkoma d.o.o.

U suradnji s Općinom Pitomača i tvrtkom Vodakom d.o.o., Virkom je nositelj EU projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”, za koji je pripremljena sva potrebna dokumentacija te je početkom 2020. godine planirano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva Europske unije, a cilj mu je unaprjeđenje odvodnje otpadnih voda na području općine. Ukupna vrijednost projekta je 260 milijuna kuna. (www.icv.hr)

Skip to content