Turistička zajednica grada Virovitice: Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor suvenira

Turistička zajednica grada Virovitice objavila je Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru sa suvenirnicom u svrhu promocije turističke ponude grada Virovitice.

Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva-OPG, kućne radinosti), a koje se bave izradom/proizvodnjom suvenira.

Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima:

  • Suvenir treba imati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne i/ili materijalne baštine grada Virovitice,
  • Doprinosi promociji turističke ponude grada Virovitice,
  • Suvenir treba biti prezentiran u adekvatnom pakiranju.

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjena Prijavnica za suvenire (preuzmite ovdje)
  • Dokaz o pravnom statusu ponuditelja (pravna osoba – izvadak iz sudskog registra, obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar, udruge: rješenje Državne uprave, obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti.)
  • Primjerak ili fotografija ponuđenog suvenira

Svaki ponuditelj može ponuditi od minimalno jednog do maksimalno pet suvenira vlastite proizvodnje. Povjerenstvo će utvrditi koji suveniri ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva te će nakon odabira pozvati ponuditelje na potpisivanje ugovora o komisionoj prodaji. Povjerenstvo može odabrati svih pet ponuđenih, samo jedan ili nijedan suvenir ponuditelja. Povjerenstvo zadržava pravo da proizvođačima suvenira ne mora davati dodatna pojašnjenja i ima pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez obrazloženja. Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, te oni koji se ne dostave u roku.

Podnošenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Turistička zajednica grada Virovitice
Trg kralja Zvonimira 1
33 000 Virovitica
-za “Izbor suvenira” – NE OTVARATI

Razmatrat će se samo ponude pristigle zaključno do petka 20. rujna 2019. godine do 12:00 sati.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/721-241. (www.tz-virovitica.hr, fotografija: K. Toplak)

Skip to content