Tomislav Tolušić (HZŽ): Pozivamo ministre da županije aktivno uključe u izradu novog regionalnog ustroja Hrvatske

tolePredsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić (HDZ), pozvao je danas nadležne ministre, prije svega ministre regionalnog razvitka i uprave Branka Grčića i Arsena Bauka, da čim prije aktivno uključe hrvatske županije u izradu novog regionalnog ustroja Hrvatske kojeg priprema Vlada Republike Hrvatske.
„Pozdravljam inicijativu Vlade Republike Hrvatske kojom je prepoznala potrebu reforme državne uprave, s ciljem dobivanja učinkovitog sustava na svim razinama administracije, na što mi župani već godinama upozoravamo. Upravo iz tog razloga insistiram u ime svih kolega župana da Vlada u radne skupine koje rade na ovom prijedlogu aktivno uključi i župane, koji su o namjerama Vlade dosad jedino informirani putem anonimnih izvora u medijskim člancima. Želimo izbjeći ponavljanje situacije kada je Hrvatska preko noći podijeljena u dvije administrativne regije za potrebe povlačenja sredstava iz EU fondova, čime su nepovratno oštećeni pojedini dijelovi Hrvatske, prije svega najnerazvijenije slavonske županije“, izjavio je Tolušić, koji je najavio da će danas uputiti i pisma ministrima Grčiću i Bauku od kojih će tražiti da čim prije prime sve hrvatske župane na radne sastanke na kojima bi ih ministri informirali o prijedlozima nove organizacije državne uprave.
zupanije
Naime, u Večernjem listu od 27. rujna 2013. godine najavljena je, bez citiranja izvora, reforma sustava državne uprave koja će se temeljiti na podjeli Republike Hrvatske na novih pet regija, koje bi, kako članak sugerira, s vremenom zamijenile županije. Reforme bi na početku obuhvatile poreznu upravu, državne institucije te postupno sudove.
„Uvijek ćemo podržati svaku reformu državne uprave koja ima za cilj njenu praktičnu decentralizaciju u smislu da se ona što je moguće više približi građanima, poduzetnicima i ostalim korisnicima usluga ovog sustava kao njihov svojevrsni servis. Racionalizacija kroz predloženi model teritorijalnog preustroja zemlje u pet regija, vodi pak dodatnoj centralizaciji već previše centralizirane zemlje. U slučaju njezine provedbe moglo bi se dogoditi da stanovnici pojedinih krajeva Hrvatske svakodnevno moraju prolaziti i do stotinjak kilometara kako bi riješili osnovna porezna ili pravosudna pitanja umjesto da, kao do sada, njihovo rješenje potraže u vlastitom „dvorištu“, bez dodatnih izdataka na putne troškove u ionako već teškoj ekonomskoj situaciji“, pojasnio je Tolušić stav župana okupljenih u Hrvatskoj zajednici županija.
„Dosadašnje dvadesetogodišnje iskustvo lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazalo je da postojeće županije imaju kapacitete kojima mogu uspješno i učinkovito obavljati sve zadatke koje se pred njih postave. Stoga smatramo da bi eventualna reforma regionalne samouprave trebala bi ići u smjeru jačanja uloge županija kao i vraćanju funkcija, poslova i zadaća koji su od 2000. u nadležnosti ureda državne uprave po županijama. Tim više što je i sada nadležnost državnih ureda ograničena na vrlo mali broj upravnih poslova koji se mogu uspješno inkorporirati u nadležnosti županija, uz značajno smanjenje ukupnog broja zaposlenih i bez ikakva dupliciranja nadležnosti što je sada slučaj“, predlaže Tolušić.
„Prijedlozi reforme državne uprave se pripremaju bez dijaloga i javne rasprave kroz koju bi se mogao unaprijediti postojeći teritorijalni model i uistinu provesti toliko željena racionalizacija. Tim više što bilo kakve izmjene u najavljenom smjeru traže i izmjene Ustava Republike Hrvatske koji u članku 133. propisuje da su jedinice područne (regionalne) samouprave upravo županije. Hrvatska zajednica županija se, stoga, zalaže i uvijek će se zalagati za rješavanje ovog pitanja kroz dosljedniju provedbu decentralizacije uprave i fiskalne decentralizacije koja do danas nije zaživjela. Županije su najvažnije institucije za decentralizaciju zemlje, što su i dosad pokazale kroz uspješno obavljanje poslova vezanih za obrazovanje, zdravstvo te komunalnu i prometnu infrastrukturu, a pod zadnje iz kroz pripremu projekata za EU fondove. Samim time dokazale su da se trenutačni teritorijalni ustroj mora samo unaprijediti, a ne u potpunosti mijenjati“, zaključio je Tolušić.
Hrvatska zajednica županija broji 20 županija te njihovih župana koji, bez obzira na političku pripadnost, aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija. Kroz Hrvatsku zajednicu županija žele komunicirati prema upravnim tijelima, izvršnoj vlasti i javnosti te ojačati sustav koji zajednički grade niz godina, a sve sa ciljem funkcionalne decentralizacije Republike Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija je župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić (HDZ), a potpredsjednik župan Varaždinske županije Predrag Štromar (HNS). (www.vpz.hr)

Skip to content