Tko su dobitnici javnih priznanja Grada Virovitice

U okviru svečane sjednice Gradskog vijeća grada Virovitice gradonačelnik Ivica Kirin i predsjednica Vijeća Lahorka Weiss uručili su i javna priznanja Grada Virovitice.

Zahvalnica Grada Virovitice dodijeljena je:

Vilimu Kopferu – za izniman doprinos u obrtništvu

Vilim Kopfer, strojobravarski obrt – obiteljski obrt od 1975. godine
– samostalni obrt od 1985. godine, 30 godina rada
-vlasnik je strojobravarskog obrta iz Virovitice pod nazivom „Strojobravarski obrt“.
Vilim Kopfer rođen je 11. 07. 1958. godine u Virovitici gdje završava srednju školu za strojobravara. Naukovanje kroz školovanje i nakon školovanja odrađuje u obiteljskom obrtu svoga oca Kopfer Stjepana. U istom obrtu se zapošljava 1977. godine, a 1985. godine preuzima obrt i postaje samostalan obrtnik. Kao majstor mentor obučio je desetak naučnika, a 2000. g. polaže majstorski ispit i od tada aktivno sudjeluje u komisiji za polaganje majstorskih ispita kao član i kao predsjednik. Jedan je od pokretača obnoviteljskog rada Udruženja obrtnika Virovitica i dugogodišnji član Skupštine. Istaknuo se zalaganjem za očuvanje tradicijskog – obiteljskog obrta u Virovitici, te kao vlasnik obrta koji radi već 30 godina kao druga generacija nastavak njegovog obrta osigurat će njegov sin Marijo kao treba generacija. Kvaliteta njegovog rada, te odgovornost i ozbiljnost u prihvaćanju poslova vezanih za strojobravarski obrt, kao i njego rad za opće dobro, prepoznati su i cijenjeni u poslovnim krugovima.

Ivanu Muheku – za izniman doprinos u razvoju i promociji lovstva

G. Ivan Muhek rođen je u Virovitici prije 88 godina. Neprekidni je član Lovačkog društva Virovitica, a sada Lovačke udruge „Srndač“ Virovitica od 1960. godine u kojem je obnavljao niz funkcija od profesionalnog tajnika Saveza, pa do predsjednika Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije. Stekao je velika iskustva, te posebnu sklonost za stvaranje građe o nastanku i razvoju lovstva koje je prenosio na lovce s obzirom da je bio i predavač i ispitivač na lovačkim ispitima. Prikupljenu građu o razvoju lovstva, ne samo Virovitici već i šireg okruženja Podravine i Slavonije često je prikazivao te usmeno prenosio sve do odluke da napiše sam knjigu o povijesti lovstva Virovitice iz čega je kao izniman rad i značajan uspjeh njegova monografija „Lov i lovstvo Virovitice 1871-2011.“ koja je uspješno predstavljena i prihvaćena od strane ne samo lovaca, već i građana našeg grada i županije.

fra Celestinu Čakariću – za izniman doprinos u duhovnom i humanitarnom radu

Josip Čakarić rođen je 4. ožujka 1932. u Novoj Gradiški. Njegovo djetinjstvo i učenje roditelja ostavili su neizbrisiv trag na njegov daljnji život i opredjeljenje.
U red je ušao 18. srpnja 1950. godine u Vukovaru kada je dobio ime fra Celestin.
Prvi zavjet je dao 19. srpnja 1951. godine u Vukovaru, svečani zavjet 23. rujna 1956. godine u Zagrebu, a Prezbitersko ređenje 29. lipnja 1959. godine u Zagrebu.
EX TABULAE PROVINCIAE
1960. – Virovitica – ekskurirao u Bušetinu i Okrugljaču, knjižničar, župni kateheta
1963. – Vukovar – ekskurirao u Bogdanovce i Borovo, župni kateheta
1964. – Našice – pastoralni suradnik i župni kateheta, kroničar
1966. – Đurđenovac – predstojnik, upravitelj župe, kroničar, voditelj FSR, knjižničar
1975. – Varaždin – gvardijan, vjeroučitelj, ispovjednik
1978. – Špišić Bukovica – upravitelj župe, duhovnik FSR, vod. ministranata, kroničar
1979. – Kozari Bok – upravitelj župe, duhovnik FSR, kroničar, voditelj ministranata
1993. – Karlovac – kapelan, kroničar, knjižničar
2001. – Slavonski Brod – ispovjednik
2002. – Krapina – vikar samostana, kroničar, knjižničar, voditelj ministranata
2003. – Čakovec – ispovjednik
2005. i dalje – Virovitica – ispovjednik, jedno vrijeme voditelj vjeronaučnih susreta odraslih te bolnički dušobrižnik
Njegova duhovnost oslanja se na višestoljetnu tradiciju franjevaca kontinentalne Hrvatske, izgradnji života naroda u duhu katolicizma ali uvijek tražeći nove pastoralne oblike i odgovor na nove izazove vremena.
Od njega učimo da trebamo biti odgovorni za sadašnjost, da živimo život u ljubavi i da snagom ljubavi nadoknadimo sve razdore.
„ Jer ako je prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ono što ostaje“, a riječi, djela i učenja fra Celestina Čakarića ostaju.

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Virovitica – povodom 140-te obljetnice rada

Stotinu četrdeset godina neprekinutog rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica, osnovanog davne 1875. godine, među najstarijim vatrogasnim društvima na hrvatskom tlu, jubilej je vrijedan svake pažnje i dubokog poštovanja.
U samom gradu Virovitici, Društvo je prva i najstarija udruga građana. Tih 140 godina rada na humanom zadatku vrijedno je i u europskim razmjerima kada znamo da su prva vatrogasna društva u Europi nicala samo koju godinu ranije.
Tragična požarna iskustva ponukala su virovitičke posjednike i obrtnike, da se zaštite od požara osnivanjem organizacije koja će u suzbijanju požara i njegovoj lokalizaciji biti obučena i opskrbljena potrebnim oruđem. Koje je uslijedilo 27. rujna 1875. godine, sa privremenim predsjednikom gospodinom Dragutinom Blažekovićem općinskim načelnikom.
Već za 20-tu obljetnicu Društvo je brojalo 111 članova. Danas Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica broji 190 članica i članova, od kojih je 73 djece i mladeži od 6 do 16 godina kojima se u radu Društva posvećuje najveća pažnja, te se u tu svrhu starije vatrogaskinje i vatrogasci obučavaju za rad sa mladima.
Društvo je pobratimljeno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima „Mladost“ iz Kaštel Sućurca, „Traunreut“ iz istoimenog njemačkog grada te sa „Maticom“ iz Zemuna. Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu grada Virovitice koju još čine Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Korija.
Društvo kroz redovno održavanje treninga za natjecateljska odjeljenja i sudjelovanje istih na raznim natjecanjima širom Hrvatske, gdje promovira svoj rad i svoj grad, održava i vježbe sa operativnim odjeljenjima koji su prva potpora Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Virovitice u slučaju intervencija većeg opsega i zahtjevnosti. U skladu s tim, vatrogasci operativnih odjeljenja usavršavali su se za specijalnosti: bolničar, tehničke intervencije u prometu, strojar, za gašenje požara otvorenog prostora i za rad i održavanje izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa.

Miji Pavelku i Drašku Zidaru – 25 godina neprekidnog emitiranja emisije „Mikeš i Prco“ i očuvanja tradicije jezika i običaja Virovitice

Pod kraj 1989. godine, Mijo Pavelko i Draško Zidar razmišljaju o nastavku Terzićeve emisije pod nazivom „Mikeš i Prco“, emisije koja u formi dijaloga dvojici sugrađana, ponekad i monologa jednoga, koji na humorističan način kroz satiru komentiraju razne događaje i ukazuju na neke nedostatke u gradu na mikeškom govoru.
Prva emisija emitirana je 27. siječnja 1990. godine i od tada se kontinuirano emitira nedjeljom u podne do danas. Zahvaljujući toj emisiji, mikeši nisu zaboravljeni. Sve većom popularnošću emisije, Mijo Pavelko Mikeš i Draško Zidar Prco postali su neizostavni sudionici javnih priredbi, zabava i manifestacija, a u vrijeme domovinskog rata posjećuju branitelje 127. brigade, sudjeluju u dobrotvornim akcijama a vračaju tradiciju obilježavanja običaja na mikeškom kao što su Martine, Vincekovo, fašanjki, berba grožđa i drugo. Od 1993. do 2013. godine organiziraju 20 mikeških biciklijada s ciljem očuvanja tradicijskih pučkih igara. Mijo Pavelko u Kazalištu Virovitica profesionalno je angažiran od 1981. godine, a Draško Zidar prvi puta u virovitičkom kazalištu zaigrao je u 11. godini, a profesionalno je angažiran od 01. travnja 1986. godine.
Zahvaljujući njihovoj emisiji o dva sugrađanina Mikešu i Prci i njihovim mikeškim divanima, sačuvan je dio mikeškog govora kroz njihove tekstove koji su objavljeni i objavljivani kako u ondašnjim tako i u današnjim novinama, a i dokaz su veličine virovitičana, da su se uvijek znali nasmijati i našaliti račun.

Zlatna plaketa Grada Virovitice dodijeljena je:

Dr. Ani Bajer-Feketić – za iznimnu humanost u radu i doprinos iz područja zdravstva

Skromnosti, rad, red i poštivanje osobnosti svakog pojedinca odlike su dr Ane Bajer-Feketić.
Rođena 1952. god. u Virovitici, odrasla u skromnoj poljoprivrednoj obitelji u Lukaču. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1976. god. i stjekla naziv „doktor medicine“, te se kao vježbenik zaposlila u Medicinskom centru Virovitica, od 1994. god. Opća bolnica Virovitica, gdje je provela svoj cijeli radni vijek.
Nakon završene specijalizacije iz interne medicine 1983. god., nastavila je svoje permanentno
stručno usavršavanje ulažući u sebe kao doktora i humanista, aktivno učestvujući na mnogim kongresima i stručnim sastancima u zemlji i inozemstvu, a 2009. god. položila je ispit iz uže specijalnosti interne medicine – hematologije.
Uz stručni rad obnašala je dužnost rukovoditelja Odsjeka u Odjelu za unutarnje bolesti, te Dnevne bolnice bila je predsjednica Povjerenstva za lijekove, a član istog Povjerenstva do odlaska u mirovinu, predsjednica Ogranka naše Županije Stručnog društva za hospicij i palijativnu skrb, a funkciju predsjednice Etičkog povjerenstva obnašala je od 1995.-2003. god. Tijekom 2 god., od 1997.-1999.god., uz svoj stručni rad, radila je poslove pomoćnika ravnatelja za medicinska pitanja.
Dr Ana Bajer-Feketić 2001. god. imenovana je vršiteljem dužnosti ravnatelja, a od 2005. god. do odlaska u mirovinu 2013. god. obavljala je dužnost ravnateljice Opće bolnice Virovitica u vodeći računa o stručnom usavršavanju kadrova, obnavljanju dotrajale opreme novom, uvodile su se nove dijagnostičko-terapijske metode, ulagalo u održavanje postojećih objekata, a kapitalna investicija je bila izgradnja nove bolničke zgrade s energetsko-tehničkim blokom.
Glavni cilj rada i djelovanja, dr Ana Bajer-Feketić bio je učiniti dostupnom i kontinuiranom zdravstvenu zaštitu za naše građane, žitelje Županije i šire s aspekta stručnosti, opreme i prostornih kapaciteta, a Bolnicu učiniti prepoznatljivom županijskom bolnicom.
Iako joj je pored radnih, obiteljskih i svih drugih obveza gotovo svaki dan bio prekratak, našla je vremena i za humanitarni rad u Ligi protiv raka naše Županije, te ženskog Lions cluba „Vereucha“.
Svoj cijeli radni vijek, dr Ana Bajer-Feketić posvetila je bolesnicima, učeći i tražeći najbolja rješenja pri pružanju zdravstvene pomoći oboljelima.
Prepoznajući njezinu stručnost, predanost u radu i posvećenost oboljelima i potrebitima Skupština Hrvatskog liječničkog zbora dodjeljuje joj 2004. god. Povelju, a 2013. god. Nagradu Ladislav Rakovac, kao najviše priznanje Zbora, za djelotvoran rad u Zboru, postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti u Republici Hrvatskoj.
A danas, iako u mirovini njezin rad ne prestaje, tako je i dalje aktivna u stručnim društvima – Hrvatskom liječničkom zboru (Podružnica Virovitica), Društvu za hematologiju i transfuziologiju i Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu te joj i dalje nedostaje slobodnog vremena .

Brani d.o.o. Virovitica – za izniman doprinos i postignuća iz područja gospodarstva

Pozitivan poslovni rezultat, uvijek plaćene obveze, nikad trošenje ne zarađenoga i ponašanje pažnjom dobrog gospodara osnovna je odlika tvrtke Brana d.o.o. i njezinog uspjeha u poslovnom okruženju.
Trgovačko društvo Brana d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, djeluje 61 godinu u kontinuitetu. Osnovano je 1953. godine kao Vodna zajednica „Virovitička podravina“. Osnovna djelatnost tvrtke je graditeljstvo sa naglaskom na osposobljenost za obavljanje radova iz vodnog gospodarstva, hidrotehničke gradnje, visokogradnje i niskogradnje. Tvrtka Brana d.o.o. danas ima tri započeta segmenta ulaganja i to:
– Sektor poljoprivrede do sada uloženo oko 17 miliona kuna sa sagrađenom vlastitom hladnjačom za voće i povrće kapaciteta 2000 t, podizanje nasada jabuka i aronije površine 12 ha, izgradnja hale za proizvodnju voća i povrća u PZ II u Virovitici i izgradnja plastenika u Virovitici. Pred završetkom je izgradnja sustava za navodnjavanje Kapinci – Vaška I faza površine 1260 ha čijom izgradnjom će ovo područje postati regionalni lider u proizvodnji voća i povrća a cilj tvrtke Brana je postati vodeći organizator proizvodnje, otkupa, skladištenja te plasmana proizvedenog voća i povrća na tržištu regije. Plan tvrtke je izgraditi još dvije hladnjače svaka od 2000 t.
– Ulaganje u sektor turizma cca 14 mil. kuna od 2011. godine kupnjom građevinskih parcela za malo stambeno naselje od devet stambenih vila u Puli i započetu izgradnju devet objekata čiji je plan dovršetka u jesen 2015. godine.
– Ulaganje od cca 5 mil. kuna u energetiku započeto 2012. godine sa razvijenim projektom okretnog fotonaponskog sustava snage 10 kW i izgrađenom prvom sunčanom elektranom kapaciteta 30 kW pod nazivom „Brana 1“. Za njihovu proizvodnju planira se izgraditi novi pogon za kojeg je zemljište osigurano u poduzetničkoj zoni u Virovitici i izrađenim projektima za odobrenje građenja. Nažalost, danas se još preispituje do jučer sigurno isplativo ulaganje (izmjenom tarifnog sustava isplativo ulaganje postalo je neisplativo padom otkupne cijene struje za 2 do 4 puta ovisno o instaliranoj snazi elektrane).
Trenutno tvrtka Brana zapošljava 53 radnika ne neodređeno vrijeme i 50 sezonskih
radnika, a posebnu pažnju polaže na kvalifikacijsku strukturu jer se pretežito uzima mladi stručni kadar.
S obzirom na naprijed navedene aktivnosti i buduća djelovanja ističe se da:
– Brana d.o.o. sa svojim stručnim timom i djelatnicima može u potpunosti ispuniti zahtjeve investitora izgradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata iz vodnog gospodarstva, javnih objekata te ostalih građevinskih objekata,
– Može ispuniti zahtjeve kupaca u opskrbi visoko kvalitetnim domaćim voćem i povrćem
– Svojom kvalitetom i radom omogućuje i omogućit će otvaranje novih radnih mjesta u obiteljskim tvrtkama ili OPG-ovima organizacijom proizvodnje te otkupom i daljnjim plasmanom voća i povrća.
– Svojim novoizgrađenim objektima u Puli utjecat će na povećanje deviznog prihoda i RH kao turističke zemlje.
Treba istaći pored navedenog da smo ponosni na aktivnosti tvrtke Brana d.o.o. u funkciji očuvanja okoliša, te na humanitarni rad, pomoći mladima i invalidima, aktivnim uključivanjem u športske udruge, te svim drugim djelovanjem i radom djelatnika tvrtke Brana.

Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo dodijeljena je posmrtno mr. sc. Zvonku Laškarinu.

Magistar ekonomskih znanosti Zvonko Laškarin rođen je 13. prosinca 1930. godine u selu Katinka. Školovao se u Virovitici i Zagrebu gdje je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu.U Virovitici je obnašao dužnost načelnika za gospodarstvo u nekadašnjoj općini Virovitica, a svoj najveći uspjeh gospodarstvenika ostvario je u stvaranju i razvoju duhanskog poduzeća “Viržinija,” u kojemu je niz godina obnašao dužnost direktora, bio je i jedan od utemeljitelja hrvatskog duhanskog gospodarstva i Prve poslovne zajednice duhanskog gospodarstva Hrvatske.Pod njegovim rukovodstvom razvila se duhanska industrija na širem virovitičkom području, koja je okupila, uz stalno zaposlene i sezonske radnike i brojne kooperante. Vizionarski je utemeljio proizvodnju duhana tipa „Svijetla Virginia“ na području Virovitičko-podravske županije i doradu – preradu duhana u Virovitici, što je generiralo niz pozitivnih efekata na području grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, među kojima osobito:

  • povećanje ukupnog prihoda,
  • povećanje zapošljavanja,
  • očuvanje seoskih domaćinstava,
  • sprječavanje negativnih demografskih kretanja, čime je usporena depopulacija stanovništva
  • brendiranje Virovitice i Virovitičko-podravske županije, na svjetskoj razini.

Zahvaljujući ovoj proizvodnji, dobrom poslovanju tvrtke „Viržinija“, te sigurnom otkupu i plasmanu duhana, poljoprivrednici su dobili siguran prihod za svoj duhan i mogli su modernizirati gospodarstva i poboljšati život obitelji.Kao uspješan direktor, ekonomist, gospodarstvenik bio je cjenjen u svim poslovnim krugovima tadašnje države, te je tako osigurao uvjete za razvoj, ne samo duhanske proizvodnje već i drugih djelatnosti na području Grada i šire. Mr. sc. Zvonko Laškarin je uspješno obavljao vrlo zahtjevne dužnosti. Uz to što je bio direktor poduzeća “Viržinija,” obnašao i dužnost Predsjednika općine Virovitica, te direktora Tvornice šećera Virovitica u izgradnji, koja je upravo njegovom zaslugom izgrađena u Virovitici.Osim navedenog, izuzetno se angažirao, poticao i pomagao razvoju ostalih tvrtki i djelatnosti u gradu Virovitici, od kojih su neke i danas, lideri u gospodarstvu.Njegovo zalaganje i ostvarenja u razvoju gospodarstva u tadašnjoj virovitičkoj općini, ali i šire, nisu ostali nezapaženi, pa je za to primio i niz priznanja.Svakako treba istači i njegovu angažiranost u lovstvu, gdje je kao strastveni lovac i ljubitelj prirode i životinja, dao značajan doprinos suvremenom razvoju lovstva u virovitičkom kraju s obzirom na svoje uspješne aktivnosti u Hrvatskom lovačkom savezu obnašao je istaknute dužnosti.Zbog obiteljskih razloga 1986. godine napušta Viroviticu i seli se u Zagreb i postaje direktor u Poslovnoj zajednici duhanske privrede Hrvatske sve do umirovljenja ali i dalje nastavlja nesebično doprinositi gospodarskom razvoju bivše Općine Virovitica odnosno Grada Virovitici kojeg je volio, bio i ostao privržen.No nije dugo uživao u zasluženoj mirovini. U Zagrebu je nažalost prerano, nakon teške bolesti preminuo 15. veljače 1999. godine u 69. godini.

Skip to content