Taxi služba

Na temelju zahtjeva za ovjerom cjenika autotaksi prijevoznika AUTO DALI d.o.o. iz Virovitice, J. J. Strossmajera 25 i članka 2. Odluke o maksimalnom iznosu cijene usluga autotaksi prijevoza na području Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 4/12., 2/13., 8/14.) ovjerava se sljedeći cjenik:

AUTO DALI d.o.o. Trgovina motornih vozila

C J E N I K   A U T O T A K S I P R I J E V O Z A

1. CIJENA ZA POČETAK VOŽNJE /START/ 15,00 kn

2. CIJENA PO KILOMETRU VOŽNJE 5,00 kn

3. CIJENA ZA ČEKANJE PO SATU 50,00 kn

4. CIJENA VOŽNJE NOĆU /od 22.00 sata do 5.00 sati/, TE VOŽNJA NEDJELJOM I BLAGDANOM /START/ 18,00 kn

CIJENA PO KILOMETRU VOŽNJE 6,00 kn

5. CIJENA PRIJEVOZA PRTLJAGE PO KOMADU 5,00 kn

Ukoliko se odredište autotaksi prijevoza nalazi izvan Grada, cijena se određuje između autotaksi vozača i putnika slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.