Suvremena i usklađena slika središta Virovitice: Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice vijećnici su usvojili Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice.

Cilj ovih izmjena i dopuna je, prije svega, unaprijediti i dovršiti prostor središta grada u segmentima koji nedostaju i to tako da se izmjenom bitnih lokacijskih uvjeta, poput maksimalno dozvoljene etažnosti zgrada, izgleda zgrada po pitanju izgleda pročelja i boja fasada te samih namjena i postotka izgrađenosti doprinese suvremenoj i usklađenoj slici.

U okvirima obuhvata Urbanističkog plana uređenja je vrlo čvrsta struktura prostora, a osnovni pravci i odnosi ulica i trgova u potpunosti su definirani te nema mnogo manevarskog prostora. Slobodne površine koje mogu prihvatiti novu izgradnju su vrlo ograničene te je zbog toga posebna pažnja posvećena iznalaženju, a nakon toga i adekvatnoj sadržajnoj i građevinskoj artikulaciji ograničenih razvojnih prostornih resursa u užem gradskom središtu. Pritom će se u obzir uzeti činjenica da je samo središte grada pogodno za nove poslovne prilike u smislu novog priljeva investicija i to putem ostvarivanja mogućnosti gradnje prema izmijenjenim lokacijskim uvjetima koji su prihvatljivi kako široj javnosti, tako i potencijalnim budućim investitorima.

POBOLJŠANJE PARKIRALIŠNOG PROSTORA I NOVE PJEŠAČKE ZONE OKO GRADSKOG PARKA

Osim toga, u predmet ovih Izmjena i dopuna spada i poboljšanje parkirališnog prostora i otvaranje novih pješačkih zona oko Gradskog parka. Što se tiče lokacija na kojima će se vršiti promjena navedenih uvjeta za gradnju, to će se naknadno razraditi u projektnom zadatku imajući u vidu pravila arhitektonske i urbanističke struke.

Osim Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a središta Virovitice, gradski vijećnici su usvojili Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2018. g., Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2013.-2017., Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone, kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu.
Također, usvojena je i Odluka o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2018./2019. godinu te Odluka o dugoročnom zaduženju Grada Virovitice.

Usvojene su i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, kao i Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska na području Grada Virovitice te će se u isti s obzirom na iskazan interes građana uvrstiti lokacija u Južnom bloku (kao mikrolokacija predlaže se Ulica 127. brigade HV-a).
Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss, a nazočili su joj i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta Honjek – Golinac, gradski pročelnici te direktori gradskih tvrtki. (virovitica.hr, fotografije: M. Bašić)

 

Skip to content