Šumari u akciji: Od trupaca crvenog hrasta postavit će nove klupe u školskom parku, a na mjestu starog drveća, posadit će nova

Nakon povratka u školske klupe, maturanti i budući šumarski tehničari Tehničke škole Virovitica, zasukali su rukave i bacili se na posao. Uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma koji su rušili i pilili stabla crvenog hrasta u blizini škole, veliki dio posla odradili su upravo učenici 4Š koji su iscijepali oko 20 metara drva te ih posložili na školsko igralište. Tako je nastavljena i važna suradnja Hrvatskih šuma i Tehničke škole Virovitica. Velike količine granja pretvorit će se u biomasu, a drvna masa koja je pogodna za trupce, iskoristit će se za nove klupe koje će ukrašavati školski park. Na mjestu porušenih stabala, planira se sadnja novih vrsta, a od dijela neiskoristivih trupaca, učenici su izradili improvizirani stol i stolce za odmor. (Tehnička škola Virovitica, foto: Facebook)

Skip to content