Sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Povjerenstvo Izradilo Prijedlog Neslužbene bodovne liste

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

certifikatGrad Virovitica se odazvao Javnom pozivu za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša s projektom „Poticanje energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u Gradu Virovitici u 2014. godini“ ukupne vrijednosti projekta 800.000,00 kn.
Po odobrenju projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša, te uz njihovu suglasnost, Grad Virovitica je dana 20. lipnja 2014. godine, na web stranicama Grada www.virovitica.hr/, objavio Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Virovitice u sufinanciranju Programa „Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u Gradu Virovitici u 2014. godini“. U Virovitičkom listu od 20. lipnja 2014. godine objavljena je Obavijest o otvorenom javnom natječaju s uputama gdje je dostupan cjelokupan tekst Javnog natječaja.
Predmet Javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Virovitice u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području grada Virovitice je:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora), te
Uz svaku mjeru povećanja energetske učinkovitosti sufinancira se i
e) izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta

Rok za dostavu prijave po objavljenom Javnom natječaju bio je 30 dana od dana objave što ispada da je krajnji rok bio do 21. srpnja 2014. godine.
Odabranom korisniku bi se prema ovom Natječaju dodijelio iznos sufinanciranja od 50% vrijednosti projekta do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kući (FZOEU 30.000,00kn i Grad Virovitica 7.500,00kn po projektu).

OTVARANJE PRISTIGLIH PRIJAVA
U određenom roku za dostavu prijava na adresu Grada Virovitice pristigla je 31 ponuda.
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja dana 23. srpnja provelo je postupak otvaranja pristiglih prijava.

Od ukupno u roku pristigle 31 prijave, 5 prijava je odbačeno zbog necjelovitosti dokumentacije dok se na ostalih 26 prijava obavio terenski pregled zatečenog/prijavljenog stanja građevina.
Prilikom terenskog pregleda građevine kod četiri (4) prijave je utvrđeno da ne zadovoljavaju uvjete natječaja (u svim slučajevima radilo se o dokazivanju da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji), te su te prijave odbačene iz daljnjeg postupka.

Nakon izvršenog bodovanja cjelovitih ponuda Povjerenstvo je izradilo Prijedlog Neslužbene bodovne liste na koji Prijavitelji imaju pravo žalbe. Nakon isteka roka za žalbu izradit će se Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi na temelju kojeg Gradonačelnik Grada Virovitice donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja.
Točan broj odabranih Prijavitelja znat će se po formiranju konačne bodovne liste no sukladno raspoloživim financijskim sredstvima očekuje se sufinanciranje 15-ak prijava.

Skip to content