Stručni članak „Mentorski susreti ZA dobrobit djeteta“ Dječjeg vrtića Cvrčak objavljen u časopisu „Dijete Vrtić Obitelj“

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Kao još jedan pokazatelj kvalitete rada, truda i zalaganje, profesionalne spremnosti na razvoj u Dječjem vrtiću CVRČAK Virovitica je i objava stručnog članka u časopisu Dijete Vrtić Obitelj (DVO br. 97, 2021) pod nazivom „Mentorski susreti ZA dobrobit djeteta“, kojeg potpisuju odgojiteljica Ivana Bucifal i ravnateljica vrtića Sandra Moslavac. Tema o kojoj govore je važnost dokumentiranja, praćenja, procjenjivanja i planiranja kao vrlo važnog segmenta rada odgojitelja, ali i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, naglašeno je da se kvalitetna odgojno-obrazovna praksa vrtića i kurikulum koji se iz nje generira ostvaruje i razvija ‘iznutra’, od odgajatelja i stručnih djelatnika vrtića, za što im je potrebno osigurati primjereno kontinuirano profesionalno učenje i razvoj.

U sklopu projekta “Poslijepodnevni rad Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica“, koji je bio odobren u sklopu otvorenog trajnog poziva Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurano je i usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Edukacija je planirana u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak iz Zagreba i njihovim stručnim vodstvom i mentorima. Prva u nizu realiziranih edukacija je „Uvodni Korak po korak u radu s djecom predškolske dobi“, tijekom koje su sudionici kroz interaktivne radionice, predavanja, prikaze prakse i osiguranu literaturu imali priliku povezati teorijska uporišta razvojno-primjerenog pristupa i primjenu u praksi. Kroz aktivno učenje sudionici su usvojili nove spoznaje o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece, o važnosti igre, individualizaciji i načinima prilagodbe plana i programa, načinima praćenja i bilježenja djetetova razvoja, kao i o strategijama uključivanja roditelja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Druga edukacija planirana projektom „Mentorska podrška u unapređenju odgojno-obrazovne prakse“ omogućila je konkretnu podršku mentorice Učilišta Helene Burić odgajateljicama u planiranju unapređenja kvalitete prakse. Mentorski rad se organizira u dvomjesečnim sastancima s odgajateljima i stručnim timom vrtića na kojima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, razmjenjuju se primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada i prati se njihova implementacija. U radu se koristi instrument ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Dječji vrtić CVRČAK Virovitica ponovno je prijavio Projekt „Poslijepodnevni rad Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica“ i čeka se rješenje natječaja. (DV Cvrčak)

Skip to content