U HGK ŽK Virovitica održana 80. sjednica Gospodarskog vijeća – Snažno protiv recesije

DSC05045U HGK – Županijskoj komori Virovitica, 25. ožujka 2014. god., pod predsjedanjem Ivana Slamića, predsjednika HGK – Županijske komore Virovitica, održana je 80. sjednica Gospodarskog vijeća.

 Članovi Gospodarskog vijeća su, na temelju prezentiranih podataka iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, koju šestu godinu za redom, na početku poslovne godine, HGK – Županijska komora Virovitica provodi, među vodećim županijskim tvrtkama, te na temelju podataka iz publikacije „Pokazatelji o gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“ iz ožujka, 2014. god., kao i stanja u vlastitim tvrtkama, raspravljali o aktualnom stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije

 Sjednici je, uz članove Gospodarskog vijeća ŽK Virovitica, iz Virovitičko-podravske županije, prisustvovao i Predrag Mrmoš, iz Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu.

 Anketom je obuhvaćeno petnaest tvrtki iz različitih djelatnosti, među kojima su i „lider“ tvrtke na području Virovitičko-podravske županije, a na istu je odgovorilo 7 tvrtki iz prerađivačke industrije (od čega 2 iz drvno-prerađivačke industrije, 2 iz prehrambene, te po jedna tvrtka iz industrije nemetala, metalne industrije i proizvodnje gnojiva), 5 tvrtki iz  poljoprivrede, 2 tvrtke iz graditeljstva i 1 tvrtka iz turizma.

 U anketiranim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, koje su odgovorile na anketu, ostvareno je 39,01% (odnosno 1,701 mlrd kn) od sveukupnog prihoda svih poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije, a u njima radi 1.777 zaposlenih, što je 12,87% svih zaposlenih u županijskim tvrtkama.

 Provedenom anketom je utvrđeno sadašnje stanje u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije, u segmentima zauzetosti i iskorištenosti kapaciteta, iskorištenosti radne snage, stanju zaduženosti, otplati kredita i plaćanja obveza prema državi, obimu prometa u trgovini, ukupno stanje vrijednosti narudžbi, te vrijednost narudžbi za izvoznike na stranom tržištu, kao i visinu ulaganja u razvoj kroz investicije u opremu i planirani broj zapošljavanja novih djelatnika.

 Anketirani su ukazali i na ostale specifičnosti poslovne problematike, te su dali prijedloge za poboljšanje trenutne poslovne pozicije i postojećeg stanja.

 U raspravi svih članova Gospodarskog vijeća, temeljem prezentiranih podataka u navedenim publikacijama koji prikazuju realno stanje županijskog gospodarstva, konstatirano je

– nastavljena je intenzivna negativna refleksija svjetskih recesijskih tokova i utjecaj recesije na poslovanje tvrtki i gospodarstvo Virovitičko-podravske županije, što je evidentno kroz smanjenje potražnje, te neiskorištenost kapaciteta i radne snage, čime je determinirana pozicija županijskog gospodarstva u RH, a još je više izraženoi najaktualnije temeljno pitanje, kako u takvim uvjetima očuvati i zadržati postojeću zaposlenost;

– domaći proizvođači se, iako imaju kvalitetne proizvode, zbog velikog uvoza nekvalitetnih proizvoda, moraju izboriti za svoju poziciju na hrvatskom tržištu, a efekte izvoza, ostvarit će adekvatnijom politikom tečaja i ostalim mjerama monetarno-kreditne politike;

– u drvno-prerađivačkoj industriji nema adekvatne tražnje finalnih proizvoda na domaćem tržištu, a evidentan je izvoz sirovine i poluproizvoda, a ako nema industrijske prerade, nestat će etat, šume će propadati, što će imati posljedice na eroziju, promjenu klime i dr.;

– u proizvodnji duhana stabilizirano je stanje u proizvodnim površinama i kvalitetnim proizvođačima, postoji tržište, stabilne cijene koje su u blagom porastu, a mnogo se radi na povećanju ekonomičnosti proizvodnje, smanjenjem troškova proizvodnje
  duhana, ulaganjem u navodnjavanje (trenutno se navodnjava 15% proizvodnih površina), čime se povećavaju prinosi po jedinici površine, te sušenjem duhana na

biomasu (150 sušara na biomasu), što znatno smanjuje troškove sušenja;

– u tijeku je sjetva šećerne repe na ugovorenim i planiranim površinama, ali je problem pad cijene šećera na europskom tržištu, te nekorektna raspodjela

roizvodnih kvota u RH, što daljnje poslovanje čini izuzetno složenim

– u graditeljstvu je i dalje prisutna nelojalna konkurencija (ugradba materijala je ispod cijena tih materijala na tržištu), a pogoduje joj postojeći Zakon o javnoj nabavi, koji treba mijenjati, na što su već nekoliko puta ukazivali članovi Strukovne grupegraditeljstva i projektiranja HGK – ŽK Virovitica, dug je rok naplate, a banke su  nezainteresirane za praćenje investicija u graditeljstvu,

– u izgradnji i opremanju svinjogojskih farmi, velik problem je sporost obrade zahtjeva, od resornih agencija, budući da se iste financiraju iz sredstava europskih fondova, što koči početak radova;

– u trgovini je, evidentan pad cjelokupnog prometa, jer građevinski sektor radi s neznatno iskorištenim kapacitetima, ne investira se u proizvodnju, poljoprivredu i dr.

– u ugostiteljstvu i turizmu je, zbog negativne refleksije recesijskih tokova, opala 
  kupovna moć domaćih gostiju, tako da gotovo uopće nema potražnje, a neznatan
  rast tražnje, očekuje se u drugom i trećem kvartalu 2014. god..

Članovi Gospodarskog vijeća iskazali su djelatnicima HGK – Županijske komore Virovitica pohvale za stručni pristup i kvalitetu prikupljenih i prezentiranih pokazatelja u publikacijama: „Anketa o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“ i „Pokazatelji o gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno i izvješće o radu HGK – Županijske komore Virovitica u 2013. god., a donijet je i plan rada za 2014. god..

 

 

 

Skip to content