SKUPŠTINA VIRKOMA: Tvrtka širi poslovanje na nove djelatnosti

Na 13. sjednici Skupštine društva Virkom d.o.o. donesena je, između ostalog, Odluka o izmjeni/dopuni predmeta poslovanja/djelatnosti Virkoma, temeljem koje tvrtka širi poslovanje na nove djelatnosti.

Naime, Ugovorom o osnivanju propisano je da Virkom obavlja dvije djelatnosti: javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Tvrtka je navedene djelatnosti obavljala sukladno Zakonu o vodama koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019.)

Budući da je sukladno Zakonu o vodnim uslugama zakonodavac dao mogućnost, a nekima i obvezu registriranja dopuštenih predmeta poslovanja, Virkom upisom dopuštenih djelatnosti želi stvoriti preduvjete da se u skoroj budućnosti može samostalno, sa svojim postojećim kapacitetima, baviti navedenim djelatnostima i prije postupka okrupnjavanja isporučitelja vodnih usluga.

Nove djelatnosti, između ostaloga, uključuju i proizvodnju energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, što će zasigurno pozitivno utjecati na poslovanje i daljnji razvoj tvrtke, poručuju iz Virkoma.

Uz navedeno, na Skupštini je donesena i Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnog plana Virkom-a d.o.o. za 2020. godinu u dijelu Plana nabave za 2020. godinu, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu i Plana održavanja komunalnih vodnih građevina 2020. – 2023. godina. (www.virovitica.hr)

Skip to content