Skupština Udruženja obrtnika Virovitice

kk-uvtc3Pod predsjedanjem Zdravka Šarića, predsjednika Udruženja obrtnika Virovitice, održana je sjednica skupštine udruženja čije su se središnje točke odnosile na donošenje planskih dokumenata za iduću godinu. Tako je usvojen Program rada po kojemu će udruženje i u 2013. godini raditi na prevladavanju poteškoća u poslovanju obrtnika, njihovu informiranju, zastupanju, promidžbi i drugim zadacima vezanima za provedbu zakona, osobito fiskalizacije, promjene PDV-a i rada na crno. Aktivnosti udruženja financijski pokriva proračun od 235.000 kuna čiji osnovni prihod čini komorski doprinos 600 aktivnih obrtnika udruženja. (www.icv.hr)

Skip to content