Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice održat će se u srijedu, 28. veljače

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za srijedu, 28. veljače, 7. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica počinje u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2017. godini
11. Razmatranje Informacije o završenim aktivnostima na području mjesnih odbora za 2017. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2017. godinu
13. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području grada Virovitice u 2017. godini
14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
15. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u 2018. godini
16. Pitanja i prijedlozi

Skip to content