Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice održat će se u srijedu, 27. rujna, s početkom u 16,30 sati

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za srijedu, 27. rujna 3. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica počinje u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. g.
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2017. g.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Donošenje Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska na području grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
9. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Poslovni park Virovitica d.o.o. za zaduživanje
11. Donošenje Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
12. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Virovitice
– izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice – glasovanje
13. Izvješće Mandatnog povjerenstva o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
14. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content