Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice održat će se u petak, 21. prosinca

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za petak, 21. prosinca 16. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. g.
4. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2018. godini
6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2018. godini
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
8. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
9. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za godinu
10. Donošenje Izmjena Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
12. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice
14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2018. godini
15. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2019.-2021.
16. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Virovitica
17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
18. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dopuna Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018. godini
20. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2017. godinu
21. Pitanja i prijedlozi

 

Skip to content