Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice održat će se u četvrtak, 12. travnja

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za četvrtak, 12. travnja, 8. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica počinje u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2017. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2017. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2017. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2017. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2017. godinu
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2017. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2017. godinu
10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2017. godinu
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2017. godinu
12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2017. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2017. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2017. godinu
15. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2017. godinu
16. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Virovitice za 2017. godinu
17. Donošenje Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
18. Donošenje Odluke o kioscima
19. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
20. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa poticaja razvoja turizma grada Virovitice
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
22. Donošenje Odluke o prihvaćanju izmjene poslovnog plana tvrtke Brana d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II
23. Donošenje Odluke o prihvaćanju izmjene djelatnosti u poslovnoj građevini tvrtke Javorović interijeri d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II
24. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu kčbr. 1071 Park – Ulica Ivana Mažuranića sa 202m2 upisanom u zk.ul.br. 437 k.o. Virovitica – centar
25. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
26. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.
27. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Kazališta Virovitica
28. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice
29. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2017. g.
30. Pitanja i prijedlozi. (virovitica.hr)

Skip to content