Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Preoblikovanje Maloga parka u Virovitici u utilitarni park

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na preoblikovanju Maloga parka u Virovitici u utilitarni park.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 25. lipnja 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: dario.vranek@virovitica.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Dokumentacija o nabavi

Skip to content