Savjet mladih grada Virovitice na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih RH

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U organizaciji Savjeta mladih Grada Samobora i Udruge gradova u RH, u Samoboru je od 1. do 3. prosinca održana Nacionalna konferencija savjeta mladih koja je za cilj imala jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih. Ispred Savjeta mladih grada Virovitice, na konferenciji su sudjelovale Mirela Krmpotić i Renata Taušan.

Ovogodišnja konferencija bila je usmjerena ponajviše samim članovima te njihovim iskustvima i praksama koje bi ostali savjeti mladih mogli slijediti. Iz tog razloga, u programu je bilo predviđeno predstavljanje dobrih praksi.

Program u subotu u potpunosti je bio posvećen aktualnom Zakonu o savjetima mladih. Nakon uvodnog predstavljanja i panel rasprave relevantnih gostiju na temu zašto je Zakon baš takav i što bi moglo bolje, članovi savjeta mladih mapirali su ključna pitanja oko eventualnog poboljšanje aktualnog Zakona te ponudili konkretna rješenja. Prijedlozi i zaključci uputit će se resornom ministarstvu s ciljem poboljšanja. Sve aktivnosti konferencije održavale su se u prostorima centra za mlade Bunker, najvećeg centra za mlade u Hrvatskoj.

– Sudjelovanjem na konferenciji imali smo prilike vidjeti kako to rade drugi savjeti te razmijeniti iskustva i zajednički doći do rješenja određenih problema. Konferencija nam je uvelike pomogla u rasvjetljavanju mnogih nedoumica i kristaliziranju naših ideja koje imamo u planu realizirati u budućnosti kroz djelovanje savjeta, rekla je predsjednica Savjeta mladih grada Virovitice Mirela Krmpotić.

Skip to content