Sastanak gradonačelnika sa predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice

Na sastanku predsjednika Vijeća mjesnih odbora spodručja Grada Virovitice održanom jučer u prostorijama Gradskog poglavarstva vezanomza izradu Proračuna za 2008. godinu raspravljalo se o temama vezanim za javnigradski prijevoz, javnu rasvjetu, priključivanju na vodovod, uređenju nogostupai putova, te drugim temama vezanim za komunalnu infrastrukturu.Na sastanku predsjednika Vijeća mjesnih odbora s
područja Grada Virovitice održanom jučer u prostorijama Gradskog poglavarstva vezanom
za izradu Proračuna za 2008. godinu raspravljalo se o temama vezanim za javni
gradski prijevoz, javnu rasvjetu, priključivanju na vodovod, uređenju nogostupa
i putova, te drugim temama vezanim za komunalnu infrastrukturu. Na
drugom radnom sastanku u 2007. godini raspravljalo se i o boljim načinima
komuniciranja i koordinacije između pojedinih odbora i gradskih odjela. Svi upiti predsjednika mjesnih odbora prema
gradskim upravnim odjelima obavljati će se pismeno jer je takav oblik suradnje
ocijenjen najučinkovitijim.

Razmatrani su planovi izvođenja radova za 2008. godinu koji se tiču
uređenja cesta i poljskih puteva, kanala, odvodnje oborinskih voda te završetak
izgradnje i adaptacije mjesnih domova. Predsjednici Vijeća Mjesnih odbora
iznijeli su i svoje financijske planove sa iznosom sredstava koje je potrebno
osigurati u Proračunu za 2008. godinu za male komunalne akcije, donacije
udrugama, darovi za djecu i drugo.

S obzirom na izgradnju kanalizacije u Mjesnom odboru Rezovac, Čemernica i prije
toga Taborište, predsjednici Vijeća su upoznati sa odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu o obvezi priključenja svakog vlasnika građevine na
komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda te da novčana kazna za
nepriključenje iznosi od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Skip to content