Sanacija nogostupa u ulici Matije Gupca

U sklopu redovnog održavanja kanala, nogostupa i cesta Grad je započeo sa sanacijom dijela nogostupa u ulici Matije Gupca u dužini od oko 300 metara. Nogostup će se sanirati na način da će se postaviti rubnjaci, kanalice, izraditi slivnici, te će se izvršiti asfaltiranje u širini od 140 cm.U sklopu redovnog održavanja kanala, nogostupa i cesta Grad je započeo
sa sanacijom dijela nogostupa u ulici Matije Gupca u dužini od oko 300
metara. Nogostup će se sanirati na način da će se postaviti rubnjaci,
kanalice, izraditi slivnici, te će se izvršiti asfaltiranje u širini od
140 cm.

Skip to content