Sanacija nedostataka na lokalnoj cesti Milanovac – Jasenaš

Virovitica, 8. rujna 2010.g.

Poziv za nadmetanje za sanaciju nedostataka na lokalnoj cesti Milanovac – Jasenaš objavljen je 8. rujna 2010. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u privitku. (rar)Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content