S.O.S. VIROVITICA Održana Javna akcija povodom Europskog dana za žrtve kaznenih djela

U subotu kod Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici udruga S.O.S. Virovitica održala je javnu akciju povodom Europskog dana za žrtve kaznenih djela.

Javna akcija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o pravima koje žrtve imaju u kaznenim postupcima te o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Akciju je podržao i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin (S.O.S. Virovitica)

Skip to content