S.O.S. telefon Poziv u pomoć započeo s provedbom projekta “Sigurno mjesto”

P1010017Udruga S.O.S. telefon, kao partnerska organizacija Ženskoj sobi iz Zagreba, započela je s provedbom projekta “Sigurno mjesto” kojeg financijski podržava Europska unija, a financiran je iz programa IPA 2009 “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi”. Projekt traje do 3. svibnja 2014. godine.

Cilj projekta je jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Jedna od aktivnosti predviđenih projektom su sastanci s lokalnim institucijama i dionicima koji na neki način doprinose borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Održano je ukupno pet sastanaka – s predstavnicima/ama Županije Virovitičko-podravske, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Centra za socijalnu skrb Virovitica, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i Centra za socijalnu skrb Slatina.

Svrha sastanaka bila je predstaviti projekt predstavnicima/ama institucija te ih pozvati na suradnju u nadolazećim aktivnostima. Osim toga svrha je i identificirati određene potrebe koje su se pokazale kroz praksu rada sa ženama žrtvama nasilja, te pokušati zajedničkim snagama raditi na rješavanju određenih lokalnih problema.

Pored ovih sastanaka, u projektu će se dosta pažnje posvetiti edukacijama što predstavnika/ca institucija, ali i predstavnika lokalnih i nacionalnih organizacija civilnog društva. Svrha tih edukacija je unapređenje kvalitete i podizanje vidljivosti rada OCD-a koji pružaju usluge žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi te umrežavanje i razvoj partnerstva OCD-a s područja od posebne državne skrbi i relevantnih institucija/tijela u cilju unapređenja usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

U okviru projekta provodit će se i brojne aktivnosti informiranja i senzibiliziranja šire zajednice. U tu svrhu pokrenuta je web stranica www.sigurnomjesto.hr na kojoj se na jednom mjestu nalaze informacije važne za žene žrtve nasilja, npr. kome se obratiti za pomoć, koji institucionalni i zakonski mehanizmi u RH reguliraju prava žena žrtava nasilja i sl.

(www.vpz.hr)

Skip to content