Rok za prijavu na IPARD mjeru 101 je 12. travnja

ipardRok za podnošenje prijava za IPARD mjeru 101, “Ulaganje u kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme” počeo je teći od 1. ožujka i traje do 12. travnja 2013. godine. Najvažnije: IPARD ne kreditira. Princip je da se prijavljuje planirano ulaganje na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom i kada ga se dobije, svojim vlastitim sredstvima ili sredstvima banke kupuje se isključivo ono što je navedeno u natječaju kao svoje ulaganje. Najkraći put je obratiti se svojoj poslovnoj banci i preko nje realizirati kredit HBOR-a koji je spreman kreditirati svako ulaganje koje se iz IPARD-a odobri i to uz 1 posto kamatu. Iduće prijavljivanje obavljati će se tijekom lipnja. (www.icv.hr,

Skip to content