Rješenje o rezultatima glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Virovitice

Na temelju članka 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN br. 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice donosi…REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA VIROVITICE

KLASA:013-03/09-01/38
URBROJ: 2189/01-09-1
Virovitica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članka 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN br. 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice donosi

R J E Š E N J E
o rezultatima glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Virovitice
I

Od ukupno 20286 birača upisanih u popis birača za područje grada Virovitice, glasovalo je ukupno 10670 birača.Nevažećih glasačkih listića je bilo 212.

II

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice na temelju rezultata sa svih biračkih mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedinog kandidata kako slijedi:

1. Kandidat NADA ČAVLOVIĆ SMILJANEC
dobila je 2487 glasova

2. Kandidat BORIS HLAVATI
dobio je 544 glasa

3. Kandidat IVICA KIRIN
dobio je 5975 glasova

4. Kandidat SINIŠA PRPIĆ
dobio je 1452 glasa

III

Utvrđuje se:
– za gradonačelnika Grada Virovitice izabran je IVICA KIRIN
– za zamjenike gradonačelnika izabrani su IVAN SIĆ i ŽELJKA GRAHOVAC.

IV

Ovo Rješenje objavit će se u Virovitičko-podravskom tjedniku „Virovitički list”, na Radio Virovitici, te na oglasnoj ploči Grada Virovitice.

Skip to content