Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje grada Virovitice

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine” br. 22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04 i 99/04 – ispr.- dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo donosiNa temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine” br. 22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04 i 99/04 – ispr.- dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području grada Virovitice određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. biračko mjesto broj 1 u Domu Mjesnog odbora Golo Brdo, Golo Brdo 78
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Golom Brdu

2. biračko mjesto broj 2 u Domu Mjesnog odbora Jasenaš, Jasenaš 66,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Jasenašu

3. biračko mjesto broj 3 u Područnoj školi Korija, Nazorova cesta 102, Korija
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Koriji

4. biračko mjesto broj 4 u Domu Mjesnog odbora Podgorje, Virovitička 3, Podgorje
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Podgorju

5. biračko mjesto broj 5 u Domu Mjesnog odbora Rezovac, Lanište bb, Rezovac
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Rezovcu

6. biračko mjesto broj 6 u Područnoj školi Rezovačke Krčevine, Rezovačke
Krčevine 108, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Rezovačkim Krčevinama

7. biračko mjesto broj 7 u Domu Mjesnog odbora Sveti Đurađ, Mlinska 1, Sveti Đurađ
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Svetom Đurđu

8. biračko mjesto broj 8 u Područnoj školi Milanovac, 30. svibnja 31, Milanovac
koje obuhvaća birače s prebivalištem Milanovcu

9. biračko mjesto broj 9 u Tehničkoj školi Virovitica, Zbora narodne garde 29,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Bilogorska, Svetog Križa,
Fra Fortunata Pintarića, Vatroslava Lisinskog, Zinke Kunc, Jakova Gotovca, Lovre
Matačića, Jana Vlašimskog, Antunovac, Ivana Zajca, Psunjska, Kalnička i Zbora narodne
garde.

10. biračko mjesto broj 10 u Flori VTC d.o.o. Virovitica, Vukovarska 5, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Zlatnog polja, Iločka, Županjska, Vinkovačka cesta i Vukovarska cesta.

11. biračko mjesto broj 11 u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor” Virovitica, Masarykova 25, učionica br. 8., koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Tomaša Masaryka i Trg dr. Ante Starčevića.

12. biračko mjesto broj 12 u Dječjem vrtiću „Cvrčak” (jaslice), Virovitica, Pejačevićeva
1, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Pejačevićeva, Trg kralja
P. Svačića i Hrvatskih branitelja.

13. biračko mjesto broj 13 u bivšem Vatrogasnom domu Virovitica, Zvonimirov trg 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Ivana Gorana Kovačića, dr. Mije Pupeka, Franje Račkog, Tome Maretića, Pavla Radića, Ksavera Šandora Đalskog, Petra Preradovića i Vladimira Nazora.

14. biračko mjesto broj 14 u „OPECU” d.d. Virovitica, Strossmayerova 106,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Josipa Jurja Strossmayera od kbr. 35, Bajer, Vinogradska, Dravska, Stanka Ilića, Eugena Kumičića, Jurišićeva, Dobriše Cesarića, Franje Fujsa i Aleja Maturanata.

15. biračko mjesto broj 15 u Centru za socijalnu skrb Virovitica, Vladimira Nazora 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Josipa Jurja Strossmayera do kbr. 34, Mirka Danijela Bogdanića, Lavoslava Ružičke, Ruđera Boškovića, Franjevačka, Augusta Cesarca, Junija Palmotića, Kralja Petra Krešimira, Prolaz Janka Draškovića, Trg Ljudevita Patačića, Ivana Mažuranića, Zvonimirov trg i Andrije Kačića Miošića.

16. biračko mjesto broj 16 u Domu umirovljenika Virovitica, M. Gupca 14,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Matije Gupca, Eriha Šlomovića, Zrinski vrt, Trg Krste Frankopana, Ivana Kapistrana, Eugena Kvaternika i Stanka Vraza.

17. biračko mjesto broj 17 Hrvatskih žrtava 4 Virovitica, (Stomatološke ordinacije dr.
Prepelec),
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Antuna Augustinčića, Hrvatskih
žrtava, Ivana Meštrovića i Vinka Belobrka.

18. biračko mjesto broj 18 u „ELEKTRI” Virovitica, Mihanovićeva 42,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Ferde Rusana, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Andrije Hebranga, dr.Andrije Štampara, Nikole Tricka, Vlahe Bukovca i Miroslava Kraljevića.

19. biračko mjesto broj 19 u Zavodu za zapošljavanje Virovitica, A. Mihanovića 40,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Bečka, Antuna
Mihanovića, Tome Bakača, Alojzija Stepinca, Milana Nikolića.

20. biračko mjesto broj 20 u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, A. Mihanovića 21,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Ivana Gundulića, Požari, Trg
bana J. Jelačića, Trg fra Bonifacija Gerbera, Trg kralja Tomislava i Trg dr. Franje
Tuđmana.

21. biračko mjesto broj 21 u Osnovnoj školi «Ivane Brlić Mažuranić» Virovitica, Tina Ujevića 18, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Stjepana Radića, Nikole Šubić Zrinskog, Petra Berislavića, Tina Ujevića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša, Marije Jurić Zagorke, Tome Kolara, Miroslava Feldmana i Sajmište.

22. biračko mjesto broj 22 u Domu Mjesnog odbora Taborište, Podravska 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Virovitici, ulice: Osječka, Franje Baruna Trenka, Mile Budaka, Miroslava Krleže, Mate Lovraka, Lička, Moslavačka, Istarska, Podravska, Podravska-odvojak, Slavonska i Zagorska.

23. biračko mjesto broj 23 u Domu Mjesnog odbora Čemernica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Čemernici.

Skip to content