Rješenje o odobravanju financijske potpore za udruge čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

RJEŠENJE o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu preuzmite OVDJE

Skip to content