Rješava se problem Ulice Svetog Antuna u Svetom Đurđu

sv đurađU mjesnom domu u Svetom Đurđu obavljen je javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste u sklopu postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u Ulici sv. Antuna u Sv. Đurđu.
Radi se o postupku određenom Zakonom o cestama kojim se rješava upis nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastarski operat.
Nakon izrade Izvješća o provedenim aktivnostima u postupku, elaborat se predaje Područnom uredu za katastar koji provodi daljnje postupke.
Obzirom da je to prvi takav postupak na području grada Virovitice o njegovom uspješnom rješavanju ovisi i evidentiranje i ostalih nerazvrstanih cesta za koje postoji potreba rješavanja upisa postojećeg stanja.
Nakon provedenog cesta će postati jedna čestica koja će bit vlasništvo Grada Virovitice te će se stvoriti preduvjeti za nesmetano provođenje izvanrednog i redovnog održavanja ceste.

 

Skip to content