Rezultati Javnog natječaja za sufinanciranje potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2013. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

udrugeGrad Virovitica je i ove godine raspisao javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu koje će se sufinancirati iz Proračuna Grada u 2013. godini, a na natječaj su se mogle prijaviti sve udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice, osim onih koje nisu obuhvaćene javnim potrebama u sportu. Na natječaj je u roku pristiglo 44 prijave. Nakon što su sve prijave obrađene Gradonačelnik je na 124. sjednici Kolegija gradonačelnika donio Rješenje o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2013. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu te će se nakon objave rezultata sa svim udrugama korisnicima sufinanciranja sklopiti pojedinačni ugovori.

Rješenje o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2013. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

 

Skip to content