Rezovačke Krčevine i ulica Sv. Trojstva u Milanovcu dobivaju kanalizaciju

Prilikom posjeta predstavnika Svjetske banke Michaela Webstera i predstavnika Hrvatskih voda Dinka Polića najavljeno je financiranje dva nova projekta i to odvodnje otpadnih voda naselja Rezovačke Krčevine i ulice Sv. Trojstva u prigradskom naselju Milanovac.1 1265218973Prilikom posjeta predstavnika Svjetske banke Michaela Webstera i predstavnika Hrvatskih voda Dinka Polića najavljeno je financiranje dva nova projekta i to odvodnje otpadnih voda naselja Rezovačke Krčevine i ulice Sv. Trojstva u prigradskom naselju Milanovac.
Gradonačelnik Kirin prezentirao je nazočnima da je izdana građevinska dozvola za dva projekta: odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Rezovačke Krčevine čija se investicija procjenjuje na cca 3.000.000,00 kuna i kanalizacije Virovitica – Odvodnja sanitarnih otpadnih voda u ulici Svetog Trojstva u Milanovcu čija je procijenjena vrijednost 1.500.000,00 kuna. Posebno je istaknuo činjenicu da se oba ova projekta nalaze na južnoj strani grada, te da bi se na taj način riješio i problem svih otpadnih voda koje se stvaraju na povišenijem prostoru Bilogore.

Michael Webster istaknuo je da zbog odlične suradnje koja je ostvarena sa Gradom Viroviticom i tvrtkom Virkom d.o.o postoji izvjesna mogućnost financiranja ova dva projekta koji su od iznimne važnosti za grad jer će se na taj način stvoriti svi preduvjeti da se ovo područje potpuno zaštiti od zagađenja otpadnim vodama.

Skip to content