Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice

Virovitica, 23. travnja 2008.

Poziv za nadmetanje za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice objavljen je 23. travnja 2008. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa linka:

Dokumentacija za nadmetanje


Skip to content