Rekonstrukcija dijela ceste u ulici Slavka Bjondića u Rezovačkim Krčevinama

Virovitica, 20. lipnja 2008.g.

Poziv za nadmetanje za rekonstrukciju dijela ceste u ulici Slavka Bjondića u Rezovačkim Krčevinama objavljen je 20. lipnja 2008. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa sljedećeg linka (rar datoteka):


Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content