Rekonstrukcija ceste u ulici Markovac u Rezovcu

Virovitica, 11. srpnja 2008.g.

Poziv za nadmetanje za rekonstrukciju ceste u ulici Markovac u Rezovcu

objavljen je 11. srpnja 2008. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa sljedećeg linka (rar datoteka):

Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content