Realizacija projekta POS-ovih stanova za sada na čekanju

Početkom srpnja Grad Virovitica pokrenuo je anketu za iskazivanje interesa građana za kupnju stana putem POS-a. Na istu se javilo 28 zainteresiranih osoba, dok je planirani broj stanova 30. Prema preporuci APN-a, potrebno je da se na anketu javi dvostruko veći broj od osoba od planiranog broja stanova jer broj zainteresiranih otpada provjerom kreditne sposobnosti.

Stoga, zbog nedovoljnog broja zainteresiranih, projekt realizacije POS-ovih stanova ostaje za sada na čekanju. Može se pretpostaviti da je jedan od razloga slabom odazivu i rast cijena energenata i građevinskog materijala. Grad Virovitica će pratiti razvoj situacije na tržištu nekretnina, odnosno cijene stanova i cijene u građevinskom sektoru te će se kroz dogledno vrijeme ponovno provesti anketa. Od projekta POS-ovih stanova se ne odustaje, već je isti za sada samo na čekanju. (virovitica.hr)

Skip to content