Reagiranje predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss na insinuacije oko zakazivanja 12. sjednice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice reagirala je na insinuacije da je Gradsko vijeće Grada Virovitice namjerno zakazano u isto vrijeme kada i predizborni skup Ive Josipovića te ga uputila Klubu vijećnika SDP- a Gradskoj organizaciji Virovitica, te strankama HNS – liberalni demokrati
U priopćenju stoji:
Vezano za Vaš podnesak kojeg sam zaprimila 17. prosinca 2014. godine, kojim tražite odgodu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, izvješćujem Vas da sjednica neće biti odgođena, odnosno da će se ista održati 19. prosinca 2014. godine.
U obrazloženju navodite da je razlog za odgodu predizborni skup predsjedničkog kandidata dr. Ive Josipovića te činjenica kako bi „većinska stranka u vijeću trebala izbjegavati prozirnu igru omalovažavanja konstruktivnog dijaloga i dogovora o formalnim pitanjima sa oporbenim vijećnicima.“
S obzirom na navedeno ističem da je člankom 100. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice propisano da sjednice Gradskog vijeća saziva predsjednica Gradskog vijeća po potrebi, da se sjednice sukladno članku 102. sazivaju pisanim pozivom u pravilu sedam dana prije održavanja sjednice.
Naglašavam da je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice sazvana 12. prosinca 2014. godine, kada su:
– prije dostave poziva i materijala za sjednicu Gradskog vijeća svi vijećnici nazvani
telefonskim putem iza 13 sati i obaviješteni o datumu održavanja sjednice, Odbora Gradskog
vijeća i o vremenu dostave materijala za sjednicu,
– materijali za sjednicu Gradskog vijeća zajedno sa pozivom dostavljeni su 12. prosinca 2014.
godine oko 17 sati.
Nadalje, kao predsjednica Gradskog vijeća ističem da sam, prije svakog utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, kao i datuma održavanja sjednica Gradskog vijeća, temeljem članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća, sazvala sjednicu predsjednika klubova vijećnika kako bi predsjednici dobili potrebne obavijesti o predstojećoj sjednici i na kojoj su se opravdane primjedbe i prijedlozi razmatrali i prihvaćali.
Stoga vas podsjećam da je dana 11. prosinca 2014. godine bila održana sjednica klubova vijećnika na kojoj je bio prisutan g. Marinko Kukić ispred Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a i naglašavam da nitko nije imao primjedbe na datum održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Iz navedenog proizlazi da je prije utvrđivanja datuma održavanja sjednice Gradskog vijeća bilo omogućeno predstavnicima klubova vijećnika, kao i vijećnicima (budući da su svi bili obaviješteni prije dostave poziva) iznijeti prigovor prije nego što je ista sazvana, odnosno svi materijali za sjednicu dostavljeni a ne dva dana prije održavanja iste.
S obzirom na akte koji su predmet rasprave i donošenja na 12. Sjednici kao što su Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice, donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu i donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, ne treba posebno ni isticati značaj 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice koja će se održati 19. prosinca 2014. godine.

S poštovanjem,

Predsjednica Lahorka Weiss, dipl.oec.

Skip to content