Reagiranje gradske uprave

priopcenje1Znali smo od početka da povećanje komunalne naknade neće biti popularno i da će izazvati brojne reakcije, jer otkad je svijeta i vijeka nikad niti jedno povećanje cijene nije dočekano sa veseljem. Da li uopće postoji pravo vrijeme za to?  Vjerojatno je to ono vrijeme kad uvidite da će druga rješenja donijeti više štete nego koristi i kad potrošite sve unutarnje rezerve.

Svjesni svega toga odvažili smo se na taj korak, puno kasnije od svih drugih, i gradova i općina. Za primjer Grad Zagreb učinio je to 2007. godine, Grad Koprivnica povećao je komunalnu naknadu sa 0,40 kn na 0,50 kn 2009. godine, iste godine komunalnu naknadu povećavaju Čakovec, Kutina, grad Varaždin 2010. godine . Može se postaviti i obrnuto pitanje – koliki  je iznos u milijunima za koji je grad Virovitica pomogao prvenstveno tvrtke, a i građane time što je kroz druge prihode sve te godine krpao program održavanja komunalne infrastrukture. Da smo cijenu digli recimo 2005. godine, građanima koji imaju kuću od 100 m2 uzeli bi iz džepa otada 2.100 kuna više, obrtniku recimo vlasniku kafića od 50 m2  8.400 kuna više, dok kod TVIN-a taj iznos premašuje 1.700.000 kuna.

Zanimljivo je kako SDP-ovci različito misle o istoj stvari, ovisno o tome u kojem gradu žive. U onim gradovima u kojima su na vlasti povećavaju komunalnu naknadu, uz, naravno, neodobravanje oporbe i građana, a tamo gdje su u oporbi rezolutno su protiv. Isti problem imaju sad kad imaju državnu vlast – jedno su pričali na predizbornim skupovima, a drugo sad kad treba odgovorno donositi odluke.

Kao gradski vijećnici SDP-ovci bi trebali znati malo više o stvarima o kojima raspravljaju. Grad je davno prije Karlovca napravio uštede na rashodovnim stavkama proračuna. Ne da se plaće nisu dizale već duži broj godine, nego su se sva prava iz kolektivnih ugovora (osim prijevoza) suspendirala, pa se tako ostvarila ušteda od 1.125.000 kuna godišnje, materijalni rashodi svih proračunskih korisnika svake godine smanjuju se za 5 %, nema stručnog usavršavanja, smanjena su službena putovanja, nabava literature i sl.

Što se nas tiče komunalna naknada se može kompletno i ukinuti, kao i  održavanje svega što imamo u gradu. Ali mislimo da je sve ovo samo manevar kako bi građani zaboravili da su im SDP-ovci “zapaprili” život sa 25 %. Sva sreća da se na komunalnu naknadu ne plaća PDV, jer što bi tad  tražili vijećnici SDP-a. Sigurno ni sami ne znaju.

Kad bi  SDP od državne vlasti  uspio za gradske projekte osigurati sredstva iz državnog proračuna bar na dosadašnjoj razini, možda bi njihov prijedlog o opozivu odluke o komunalnoj naknadi imao smisla.

Skip to content