Razvojna agencija VTA u 2021. godini prijavila 463 projekta vrijedna 52,7 milijuna kuna – do sada odobreno njih preko 370

Razvojna agencija VTA nastavlja s uspješnim djelovanjem, što potvrđuju rezultati i ostvarena financijska sredstva.

U protekloj godini, Agencija je prijavila na nacionalne i EU natječaje ukupno 463 projekta vrijedna 52,7 milijuna kuna, od čega je do sada odobren 371 projekt.

Velik broj infrastrukturnih projekata je u fazi realizacije, a naglasak je na onima kojima se pomaže najugroženijim skupinama društva i djeci. Tako je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Virovitica nastavljena provedba projekata zapošljavanja žena, podjela humanitarnih paketa hrane i osposobljavanje nezaposlenih osoba. Također, kroz EU projekte osigurana su sredstva za prehranu u školama za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, kao i za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, rekla je ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

VTA stoji na raspolaganju i poduzetnicima kao savjetodavna i stručna podrška te poljoprivrednicima koje kroz informativne radionice upoznaje s uvjetima natječaja, a isto tako pomaže im u ostvarivanju bespovratnih sredstava.

Kao ključ za uspjeh i razvoj Grada, u VTA navode podršku osnivača – Grada Virovitice te kvalitetan i stručan kadar.

Zahvaljujući Razvojnoj agenciji VTA Grad Virovitica svrstao se među najuspješnije gradove u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava te je dvije godine za redom proglašen je prvakom EU fondova. (virovitica.hr)

Skip to content