Razvojna agencija VTA izradila 335 prijava ukupne vrijednosti 3,3 milijuna kuna za Mjeru 17 Ruralnog razvoja

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Razvojna agencija VTA prijavila je 335 projekata, odnosno povrata dijela Premije osiguranja, ukupne vrijednosti 3.279.076,42 kuna na Natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., kojeg je 8. ožujka 2019. godine, objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su: osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20 posto.

Intenzitet potpore je 70 posto vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 eura godišnje po korisniku. Natječaj je zatvoren 30. studenog 2019. godine. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela. (RA VTA)

Skip to content