Razvitak prometnog sustava grada- Virovitica u korak sa Europom

Jučer je održan sastanak u prostorijama Gradske uprave gdje su predstavnici Instituta za promet i veze iznijeli predstavnicima Grada svoje prijedloge razvitka prometnog sustava grada Virovitice.Jučer je održan sastanak u prostorijama Gradske uprave gdje su predstavnici Instituta za promet i veze iznijeli predstavnicima Grada svoje prijedloge razvitka prometnog sustava grada Virovitice. Sastanku su uz predstavnike Instituta za promet i veze bili nazočni i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, privremeni pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Marijo Klement i ravnatelj Županijskog ureda za ceste Željko Tomljanović.

Predstavnici Instituta istakli su da je dugogodišnje sustavno zanemarivanje rješavanja problema prometa na području grada Virovitice ostavilo posljedice koje se očituju u primjeni samo nepotpunih prometnih rješenja, te razvijanju samo nekih dijelova prometnog sustava. Tako se do današnjih dana na području grada Virovitice interveniralo u prometnom sustavu uglavnom stihijski, pojedinačno i nesustavno. Kako bi se ta situacija promijenila Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice povjerilo je izradu ”Prijedloga razvitka prometnog sustava Grada Virovitice” Institutu prometa i veza iz Zagreba. Studija se temelji na istraživanjima koja su u svrhu izrade predmetne prometne studije provedena prebrojavanjem prometa na dan 13. prosinca 2007. godine, na planskim dokumentima Grada, kao i ostalim prikupljenim podacima iz projekata i studija koje su napravljene na temu unapređenja cestovnog prometa za grad Viroviticu posljednjih godina. Prijedlozi razvitka prometnog sustava grada Virovitice predstavljaju koncepciju razvoja gradske prometne mreže, formiranje dva obodna prometna prstena, definira pješačku i ”Share space” zonu, te prometnice koje će kao primarne i sekundarne veze služiti unutar prometnog sustava grada Virovitice.

Po Urbanističkom planu uređenja središta Virovitice (UPU)- Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 03/00, predviđeno je ostvarivanje veće pješačke zone u samom gradskom središtu. Analiza ulične mreže pokazuje da se preusmjeravanjem prometa iz središta na obilazne pravce ostvaruje pješačka zona koja će obuhvatiti Trg kralja Zvonimira, Trg kralja Tomislava i Trg bana Josipa Jelačića. Ovom studijom predlaže se prometovanje u svrhu opskrbe sadašnjim područjem pješačke zone, ali u ograničenom vremenskom periodu od 07:00 do 10.00 sati radnim danom, te i od 14.00 do 16.00 sati tijekom razdoblja pojačane potrebe za dostavom što bi se uredilo posebnom odlukom Gradskog poglavarstva. Planom se predviđaju i biciklističke staze na svim važnijim cestama koje povezuju centar i rubne dijelove grada (Matije Gupca, Stjepana Radića, Tome Masaryka, Ljudevita Gaja )

Prijedlog Share Space koncepta u gradu Virovitici, koji bi obuhvatio dio pješačke zone, je europski koncept koji se već provodi u sedam najrazvijenijih europskih zemalja. Sve površine nalazile bi se u istoj razini, odnosno mogu biti blago uzdignute ali na način da ne predstavljaju prepreku niti pješacima niti osobnim vozilima. Uvjet je jedino da se unutar zone poštuje pravilo brzine, te da pješaci i vozila funkcioniraju u suživotu, međusobno se poštivajući i ne ugrožavajući jedne druge. Cilj projekta je da se u gradovima koji po broju stanovnika odgovaraju veličini grada Virovitice upravo kroz zonu smirenog prometa smanji broj prometnih nezgoda, zabrani prolazak kamiona i teretnog prometa, a parkiranje unutar zone smirenog prometa također zabrani.

Preporuka Institucije prometa i veza, s obzirom na specifičnost predloženog koncepta ”Share space” u gradu Virovitici, jest prijava u Europski program ”Share space, kako bi u slučaju uspješne realizacije, projekt bio sufinanciran od strane Europske unije, a Virovitica bi tada postala prvi grad u Republici Hrvatskoj sa primijenjenom europskom ”Share space” koncepcijom.
Važno je naglasiti kako je ova Prometna studija tek prvi korak u sustavnom rješavanju prometnih problema grada, njome je analizirano trenutno stanje, sintetizirani problemi i date smjernice za daljnje korake iz kojih treba proisteći niz programskih zadataka, projekata i njihova realizacija. Dakle, Prometna studija će poslužiti kao temeljni planski dokument na području razvoja prometnog sustava grada Virovitice iza kojega tek trebaju slijediti konkretni projektni zadaci i projekti te njihova realizacija, kako bi se u zacrtanom vremenu ostvarili zacrtani ciljevi.

Skip to content